Cách nâng cao hình ảnh sản phẩm trong mắt khách hàng.

Có rất nhiều cách để nâng cao hình ảnh sản phẩm trong mắt khách hàng. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách đơn giản mình hay áp dụng.