Kết quả tạo link chứ rule tracking để seeding Facebook

Dưới đây là link bạn đã tạo

Cách test: Bạn copy 1 trong 2 link dán vào trình duyệt, nhớ dùng nick không phải admin trên page để test. Nếu ra đúng video thì ok còn nếu sai vui lòng thử lại nhé. Phần nào có 2 link thì bạn dùng 1 trong 2 link nha, ưu tiên link 1.

1. Link fake rule – Video Watch IOS ( chỉ áp dụng với video )

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=

hoặc

https://www.facebook.com//videos/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

2. Link fake rule – Video Watch Android ( chỉ áp dụng với video )

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=

hoặc

https://www.facebook.com//videos/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

3. Link fake rule – Bài viết trên trang

Link chứa rule tracking trên newfeed
https://www.facebook.com//posts/?Multi_permalinks=&hoisted_section_header_type=recently_seen

Link chứa rule tracking bài viết đã lưu chỉ dành chi video: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=