Review sách

Chuyên mục review về sách của cá nhân mình. Tại đây mình sẽ đưa ra đánh giá về các cuốn sách mà mình đã đọc. Mọi người có thể tham khảo nhé.

6
More

Review sách Hiệu ứng chim mồi

  • 27/09/2022

Đây là review sách Hiệu ứng chim mồi của cá nhân mình sau khi đã đọc xong. Do là review cá nhân nên nội dung mình sẽ đánh giá trên phương diện bản thân mình cản nhận về nội dung của cuốn sách nhé.