Export Facebook Ads Data

4
More

Hướng dẫn tạo báo cáo tương tác trên fanpage đơn giản nhất

  • 03/08/2022

Đây là cách cực kỳ đơn giản, dữ liệu sẽ đổ về Google Sheet. Bạn hoàn toàn có thể tạo báo cáo tương tác trên page bằng dữ liệu đó. Tạo biểu đồ, tính tỷ lệ … chỉ cần bạn có kỹ năng về Google Sheet là làm được. À đây là cách FREE nhé. File báo cáo cũng trên Google Sheet luôn nên bạn có thể share cho ai đó một cách dễ dàng.