chạy quảng cáo bùng ntn

1
More

Chạy quảng cáo bùng là gì ?

  • 22/06/2022

Chạy quảng cáo bùng là dạng chạy quảng cáo không cần trả tiền cho các nền tảng như Facebook, Google, TikTok như thông thường. Khi đó các nhà quảng cáo sẽ dùng một số tut trích để qua mặt hệ thống để tránh phải trả tiền như thông thường.