hiệu ứng chim mồi

6
More

Review sách Hiệu ứng chim mồi

  • 27/09/2022

Đây là review sách Hiệu ứng chim mồi của cá nhân mình sau khi đã đọc xong. Do là review cá nhân nên nội dung mình sẽ đánh giá trên phương diện bản thân mình cản nhận về nội dung của cuốn sách nhé.