0

Tracking vấn đề khách hàng quan tâm khi nhắn tin với page.

Share

Cách này khá đơn giản, mọi người chỉ cần clone lại bot + file sheet và custom thêm vấn đề mà bạn muốn tracking là được.

Cách này sẽ sử dụng chatbot.

Mọi người đăng ký chatbot tại đây.

Đăng ký xong chatbot thì mọi người join vào bot mẫu nhé. Lấy link để join bot mẫu tại đây. Lấy được link rồi thì bạn join vào nhé.

Tiếp theo là clone file google sheet này

Dưới đây là hướng dẫn nhé mọi người.

Hệ thống này sẽ tự động xuất báo cáo theo thời gian. Tức là bạn chọn được khoảng thời gian view báo cáo nhé.

Nếu báo cáo gặp lỗi thì bạn vào file sheet chọn cột Date (cột A) của sheet Data raw và chọn định dạng theo ngày giờ là được nhé.

Chú ý: Hệ thống này chỉ thiết lập để làm báo cáo vấn đề khách hàng quan tâm trong inbox thôi nhé.

Hơn nữa là để chạy được thì mọi người cần kết nối bot với page nhé, không nối là không chạy được đâu.

Mình cho mọi người join vào bot ở dạng MOD nên mọi người sẽ không clone ra được. Mọi người chịu khó copy từng mục nhanh vì nó khá nhanh