Bài viết chung

10
More

Content Marketing Funnel – Phễu marketing trên social

  • 05/07/2022

Content is king? Đồng ý nhưng content tốt là không đủ nếu không theo một kịch bản hiệu quả. Đã qua cái thời hoàng kim trên Facebook mà chỉ một content mà có thể chuyển đổi ra khách hàng. Và giờ đâu nó đã trở lại những gì vốn có của nó là content marketing funnel. Vậy content marketing funnel là gì, cách tạo ra nó như nào, nội dung phù hợp cho từng giai đoạn ra sao?

1
More

Chạy quảng cáo bùng là gì ?

  • 22/06/2022

Chạy quảng cáo bùng là dạng chạy quảng cáo không cần trả tiền cho các nền tảng như Facebook, Google, TikTok như thông thường. Khi đó các nhà quảng cáo sẽ dùng một số tut trích để qua mặt hệ thống để tránh phải trả tiền như thông thường.