0

Đăng ký dùng Extension check content VPCS trên Google Chrome

Share

Bạn cần có tài khoản telegram để đăng ký nhé.

Cách tạo tài khoản

Bạn vào con bot telegram này ấn vào nút start và xem hướng dẫn tại đó nhé.

Kinh nghiệm check content

Khi bạn điền nội dung cần kiểm tra thì vui lòng điền của câu CTA của quảng cáo. Vì hệ thống sẽ nhận diện câu CTA đó để xác định mục đích của quảng cáo (quảng cáo này để làm gì).
Ví dụ như ảnh dưới phần khoanh đỏ chính là CTA của nội dung nhé.

Tham gia nhóm Facebook để cập nhật thông tin về extension nhé